احسان علیخانی، علی کریمی، مهرداد میناوند، احمدرضا عابدزاده و حبیب کاشانی در ورزشگاه آزادی حضور داشتند و دیدار پرسپولیس و راه آهن در هفته پایانی لیگ برتر را از نزدیک تماشا کردند. روز گذشته احسان علیخانی هم مثل خیلی از چهره های مطرح دیگر برای قهرمانی پرسپولیس به ورزشگاه آزادی رفتند اما پرسپولیس در کمال ناباوری در کسب این جام ناکام ماند.   احسان علیخانی، علی کریمی، مهرداد میناوند، احمدرضا عابدزاده و حبیب کاشانی در ورزشگاه آزادی حضور داشتند و دیدار پرسپولیس و راه آهن در هفته پایانی لیگ برتر را از نزدیک تماشا کردند. احسان علیخانی عکس های احسان علیخانی  

حضور احسان علیخانی در ورزشگاه آزادی (عکس)

روز گذشته احسان علیخانی هم مثل خیلی از چهره های مطرح دیگر برای قهرمانی پرسپولیس به ورزشگاه آزادی رفتند اما پرسپولیس در کمال ناباوری در کسب این جام ناکام ماند.

 

احسان علیخانی، علی کریمی، مهرداد میناوند، احمدرضا عابدزاده و حبیب کاشانی در ورزشگاه آزادی حضور داشتند و دیدار پرسپولیس و راه آهن در هفته پایانی لیگ برتر را از نزدیک تماشا کردند.

حضور احسان <b style="color:Indigo;">علیخانی</b> در <b style="color:BlueViolet;">ورزشگاه</b> آزادی (عکس)

احسان علیخانی

حضور احسان <b style="color:Indigo;">علیخانی</b> در <b style="color:BlueViolet;">ورزشگاه</b> آزادی (عکس)

عکس های احسان علیخانی

حضور احسان <b style="color:Indigo;">علیخانی</b> در <b style="color:BlueViolet;">ورزشگاه</b> آزادی (عکس)

 

منبع مطلب :

http://www.taknaz.ir/